Συνεταιρισμός


Ο Συνεταιρισμός "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΗ", με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.


Η Αρχή

Η ίδρυση του Συνεταιρισμού πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία.

Εκτός από του παραγωγούς της Μεσσηνίας συμμετείχαν και άλλοι καλλιεργητές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι καλλιέργειες γίνονται υπό την καθοδήγηση επιστημονικών συνεργατών και τεχνικών υποστήριξης για την ανάπτυξη και τη φροντίδα του φυτού. Η καλλιέργεια του ιπποφαούς έχει ήδη ξεκινήσει από το 2010 με συνεχή αύξηση των μελών του Συνεταιρισμού.

Επίσης από το 2014 ξεκίνησε και η καλλιέργεια Goji berry.

Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η επεξεργασία της παραγωγής και η τυποποίηση των προϊόντων μας να γίνεται στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού μας. Όλες οι καλλιέργειες μας είναι βιολογικές και θα πιστοποιηθούν από την TUV Hellas ως το τελικό στάδιο των προϊόντων.


Τα μελλοντικά μας σχέδια

Μελλοντικά σχέδια μας είναι η προμήθεια και διάθεση των προϊόντων σε πολλά σημεία πώλησης, καθώς και την εξέλιξη των παραγωγών και των προϊόντων.


Ο Συνεταιρισμός στις μέρες μας

Ο Συνεταιρισμός βρίσκεται στην διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων καθώς και να επεκτείνει την πώληση των προϊόντων σε περισσότερα σημεία πώλησης για να εκπληρώσει όσο περισσότερο τις ανάγκες των καταναλωτών.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Κώστας Σπυρόπουλος

Σπανέας  Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Φρούσιος Κώστας

Φρούσιος Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας

Μέσκος Γεώργιος

Μέσκος Γεώργιος

Ταμίας

Μπρακόπουλος Παναγιώτης

Μπρακόπουλος Παναγιώτης

Μέλος

Σπανέας Γιώργος

Σακκάτος Δημήτριος