Καταστατικό Συναιτερισμού


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ

Το Καταστατικό

Ενημερωθείτε για τον σκοπό, τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις των μελών αλλά και γενικά την λειτουργία του συναιτερισμού.