Κωδικοί barcodes


file0001235411653Πιστοποίηση του συνεταιρισμού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΗ  για την δημιουργία διεθνώς αναγνωρισμένων Κωδικών GS1 (Barcode) για την αναγνώριση προϊόντων.